Pedagog

 

Pedagog szkolny:  mgr  Dorota Markuszewska

 

 

Dyżur pedagoga szkolnego

Poniedziałek - 8:15 - 11:40

Wtorek - 8:15 - 12:15

Środa - 10:40 - 13:20

Czwartek - 8:15 - 12:15

Piątek - 12:00 - 14:10

 

 

Zaprasza do współpracy uczniów i rodziców w CKZiU w Strzałkowie.

Czym zajmuje się pedagog?

- Prowadzenia badań oraz diagnozowania uczniów w kontekście indywidualnych potrzeb

edukacyjnych i rozwojowych, a także psychofizycznych możliwości uczniów, aby móc ocenić

przyczynę słabszych wyników edukacyjnych.

- Diagnozowania kwestii wychowawczych w szkole albo placówce w celu

wspierania rozwoju uczniów oraz rozwiązywania problemów wychowawczych.

- Udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odpowiednio dobranych formach do

konkretnego problemu.

- Podejmowania działań z obszaru profilaktyki uzależnień oraz innych problemów młodzieży i

dzieci.

- Minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, a także zapobiegania zaburzeniom

zachowania i wdrażanie różnego rodzaju form pomocy w środowisku zarówno szkolnym, jak

i pozaszkolnym.

- Prowadzenia działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

- Pomocy rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu osobistych predyspozycji,

możliwości oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

- Wspierania nauczycieli, a także wychowawców grup i pozostałych specjalistów w udzielaniu

pomocy psychologiczno-pedagogiczne.

- Udzielanie wsparcia młodzieży i rodzicom w różnych sytuacjach życiowych.

 

                                                                         Zawsze jestem chętna do udzielenia pomocy!

 

Ostatnio zmieniany środa, 14 wrzesień 2022 06:20

Kalendarz

2
3

partnerzy

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.